KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej /

pod red. Wojciecha Sokoła, Marka Żmigrodzkiego.
Lublin :
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
2005.
605 s. ; 24 cm.
Bibliogr. przy rozdz.
83-227-2410-1
321.6/.8:329:342.3](4-191.2-11)
Nowożytne formy władzy.
(Europa środkowowschodnia).

 Europa Wschodnia
Europa Wschodnia -- polityka i rządy -- 1989- -- podręczniki akademickie.
1989-
polityka i rządy
Europa Środkowa -- polityka i rządy -- 1989- -- podręczniki akademickie.
podręczniki akademickie.
Europa Środkowa

Rodzaj dokumentu:
Książka


Spis treści - http://www.nukat.edu.pl/nukat/icov/WAU/zz2005974872.pdf

Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BG WM.5482 miesięczne 08/11/2021 Zamów
BG WM.5481 miesięczne 23/04/2015 Zamów
BG WM.5480 miesięczne 16/05/2017 Zamów
BG WM.5479 miesięczne 15/06/2011 Zamów
BG WM.5478 miesięczne 31/03/2015 Zamów
Rekord: