KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szlachta i ziemiaństwo polskie oraz niemieckie w Prusach i Niemczech w XVIII-XX w. : materiały z sesji naukowej 22-24 X 1993 r. w Szczecinie = Der polnische und der deutsche Adel und Großgrundbesitz in Preußen und Deutschland vom 18. bis 20. Jahrhundert : Materialien der wissenschaftlichen Konferenz vom 22. bis 24. X 1993 in Szczecin /

materiały z sesji naukowej 22-24 X 1993 r. w Szczecinie = Der polnische und der deutsche Adel und Großgrundbesitz in Preußen und Deutschland vom 18. bis 20. Jahrhundert : Materialien der wissenschaftlichen Konferenz vom 22. bis 24. X 1993 in Szczecin /
Polnische und der deutsche Adel und Großgrundbesitz in Preußen und Deutschland vom 18. bis 20. Jahrhundert
pod red. nauk. Włodzimierza Stępińskiego.
Szczecin :
Wydawnictwo Archiwum Państwowego,
1996.
268 s. : il. ; 25 cm.
Teksty w jęz. pol. i niem.
Streszcz. niem., pol.
83-86992-02-6
94(438).07+94(438).08:323.31(430+438)]"17/19"(061)
Historia Polski. Okres zaborów (1795 - 1918).
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd.).

 Właściciele ziemscy -- Pomorze (region) -- historia -- konferencje.
konferencje.
Szlachta -- Niemcy -- historia -- konferencje.
Właściciele ziemscy
Szlachta -- Pomorze (region) -- historia -- konferencje.
Pomorze (region)
Właściciele ziemscy -- Niemcy -- historia -- konferencje.
Szlachta
historia
Niemcy

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
Z Czytelnia Biblioteki Głównej (Z.90166) Tylko na miejscu 24/11/2006 2000300901661 -
Na miejscu
W  Wypożyczalnia Biblioteki Głównej (WM.5812) miesięczne 01/06/2015 2000200058120 Zamów
W  Wypożyczalnia Biblioteki Głównej (WM.19539) miesięczne 25/11/2016 2000200195399 Zamów
H Biblioteka Humanistyczna (H.6857) miesięczne 2002600068570 Zamów
H Biblioteka Humanistyczna (H.6856) miesięczne 2002600068563 Zamów
H Biblioteka Humanistyczna (H.6593) miesięczne 2002600065937 Zamów
H Biblioteka Humanistyczna (H.6410) Tylko na miejscu 24/11/2006 2002600064107 -
Na miejscu
H Biblioteka Humanistyczna (F.28567) miesięczne 12/07/2021 2002500285671 Zamów
BM Biblioteka Międzywydziałowa (P.17175) Tylko na miejscu 24/11/2006 2001500171755 -
Na miejscu
BM Biblioteka Międzywydziałowa (P.15027) Tylko na miejscu 24/11/2006 2001500150279 -
Na miejscu
BM Biblioteka Międzywydziałowa (G.12857) Tylko na miejscu 24/11/2006 2001900128571 -
Na miejscu
Rekord: