KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Targowica i sejm grodzieński 1793 w relacjach posła pruskiego Ludwiga Buchholtza /

Buchholtz, Ludwig (około 1740-1811).
[wybór i oprac.] Henryk Kocój.
Kraków :
Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego,
244 s. ; 21 cm.
Teksty fr., wstęp pol.
83-233-1840-9
94(438).06(044.4) =133.1
Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795).
(Listy i korespondencja biznesowe, oficjalne).
=Język francuski.

 korespondencja.
Polska -- 1792-1793 (Konfederacja targowicka). -- 153005
Buchholtz, Ludwig -- (około 1740-1811) -- korespondencja. -- 362255
(około 1740-1811)
Polska
Buchholtz, Ludwig
1792-1793 (Konfederacja targowicka).
153005
362255

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BNS H.15903 Tylko na miejscu 10/02/2007 -
Na miejscu
Rekord: