KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Tradycja i polityka : wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne /

wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne /
Bartkowski, Jerzy (socjologia).
Jerzy Bartkowski ; Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Warszawa :
Wydaw. Akademickie "Żak",
2003.
472 s. : tab. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 430-[473].
83-88149-98-9
316.334.5:316.64:324](438)"18/19"
Socjologia podsystemów i instytucji ekologicznych. Socjologia społeczności regionalnych i terytorialnych. Społeczności lokalne.
(Polska).

 Regionalizm -- aspekt społeczny -- Polska.
Zróżnicowanie regionalne
Regionalizm
aspekt polityczny
Regionalizm -- aspekt polityczny -- Polska.
Polska.
Zróżnicowanie regionalne -- Polska.
Socjologia wyborów -- Polska.
Socjologia wyborów
aspekt społeczny

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BG Z.107612 Tylko na miejscu 30/01/2007 -
Na miejscu
Rekord: