KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Tworzenie nowych miejsc pracy /

[oprac. i red. nauk. Jan Mujżel et al.].
Warszawa :
RSS-G,
2004.
244 s. : wykr. ; 21 cm.
(Raport - Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów ISSN 1233-5711 nr 47)
(Raport / Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów , 1233-5711 ; nr 47)
331.56/.57(438)"1990/..."
Bezrobocie. Ograniczanie i likwidowanie bezrobocia.
(Polska).

 polityka rządowa
Polityka zatrudnienia -- Polska.
Polska.
Bezrobocie
Polityka zatrudnienia
Bezrobocie -- polityka rządowa -- Polska.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BG Z.108035 Tylko na miejscu 10/02/2007 -
Na miejscu
BE E.70600 Nocne 16/04/2009 -
Rekord: