KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Układ nerwowy obwodowy, układ nerwowy autonomiczny, powłoka wspólna, narządy zmysłów /

napisali F. Krzyształowicz [et al.] ; współaut. I. Abramowicz [et al.] ; przer. i uzup. J. Jordan [et al.] ; pod red. Wiesława Łasińskiego.
Wyd. 3 (2).
Warszawa :
Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich,
1989.
XIV, [1], 595, [1] s. : il., err. ; 25 cm.
(Anatomia człowieka : podręcznik dla studentów i lekarzy / Adam Bochenek, Michał Reicher ; t. 5)
Indeks.
83-200-1230-9
611.7+611.8](075.8)
Układ kostny. Układ mięśniowy. Narządy ruchu. Skóra. Stawy. Włosy. Paznokcie.
(Podręczniki dla szkół wyższych. Skrypty).

 anatomia
Narządy zmysłów
Narządy zmysłów -- anatomia -- podręczniki akademickie.
Nerwy obwodowe
Nerwy obwodowe -- anatomia -- podręczniki akademickie.
podręczniki akademickie.
Skóra
Skóra -- anatomia -- podręczniki akademickie.
Układ nerwowy autonomiczny
Układ nerwowy autonomiczny -- anatomia -- podręczniki akademickie.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BM WF.3277 Tylko na miejscu 16/11/2006 -
Na miejscu
BG WM.5767 Podręcznik 17/10/2013 Zamów
BG W.187704 Podręcznik 17/10/2013 Zamów
BG W.164527 Podręcznik 16/11/2006 Zamów
Rekord: