KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Uniwersał Połaniecki : (z historii sprawy chłopskiej) : w dwusetną rocznicę urodzin wielkiego patrioty i demokraty /

Tadeusz Kościuszko [et al.].
Łódź :
Nakładem Spółdzielni Wydawniczej "Prasa Chłopska",
1945.
19 s. ; 21 cm.
Tyt. okł.
94(438).06:[323.3:63-051:34](438)"1794"(093)
Historia Polski. Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795).

 Polska -- sytuacja na wsi -- historia.
Uniwersał połaniecki
historia.
Polska
sytuacja na wsi

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
Z Czytelnia Biblioteki Głównej (Z.111010) Tylko na miejscu 02/02/2007 2000301110109 -
Na miejscu
Rekord: