KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /

Gluziński, Artur.
Artur Gluziński.
Warszawa :
Centrum Doradztwa i Informacji Difin,
2005.
125, [1] s. ; 23 cm.
Bibliogr. s. [126].
83-7251-574-3
347.191.11:342.951:351.84:364.62](438)
Stowarzyszenia. Organizacje użyteczności publicznej.
(Polska).

 Organizacje pozarządowe -- prawo -- Polska -- 1990-.
Organizacje pozarządowe -- prawo -- Polska -- legislacja.
Pomocniczość -- prawo -- Polska -- legislacja.
Wolontariat -- prawo -- Polska -- 1990-.
Wolontariat -- prawo -- Polska -- legislacja.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BSA SA.14544 SA.14544 Tylko na miejscu 11/05/2012 -
Na miejscu
BE E.77037 Nocne 21/11/2016 -
Rekord: