KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /

Gluziński, Artur.
Artur Gluziński.
Warszawa :
Centrum Doradztwa i Informacji Difin,
2005.
125, [1] s. ; 23 cm.
Bibliogr. s. [126].
83-7251-574-3
347.191.11:342.951:351.84:364.62](438)
Stowarzyszenia. Organizacje użyteczności publicznej.
(Polska).

 Pomocniczość -- prawo -- Polska -- legislacja.
Wolontariat -- prawo -- Polska -- legislacja.
Organizacje pozarządowe -- prawo -- Polska -- 1990-.
Organizacje pozarządowe -- prawo -- Polska -- legislacja.
Wolontariat -- prawo -- Polska -- 1990-.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14544)
Sygnatura SA.14544
Tylko na miejscu 11/05/2012 2002000145444 -
Na miejscu
E Biblioteka WEFiZ (E.77037) Nocne 21/11/2016 2001000770373 -
Rekord: