KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii : komentarz /

komentarz /
Srogosz, Tomasz.
Tomasz Srogosz.
Stan prawny: czerwiec 2006 r.
Warszawa :
C.H. Beck,
2006.
XIX, [1], 533 s. ; 19 cm.
(Krótkie Komentarze Becka )
(Krótkie Komentarze Becka )
Bibliogr. s. XVII-XIX. Indeks.
83-7483-229-0
343.57+351.761](438)(094.5.07)
Przestępstwa związane z alkoholem, narkotykami itd. Przemyt i handel narkotykami.
(Polska).
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).

 Narkomania -- zapobieganie -- prawo -- interpretacja -- Polska.
zapobieganie
Narkomania -- zapobieganie -- prawo -- Polska -- legislacja.
Polska
interpretacja
Narkomania
prawo
legislacja.
Polska.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14617)
Sygnatura SA.14617
Tylko na miejscu 03/01/2007 2002000146175 -
Na miejscu
Rekord: