KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Uwarunkowania i funkcjonowanie procesów denudacji chemicznej mikrozlewni na obszarze młodoglacjalnym i ich wpływ na morfodynamikę stoków (zlewnia górnej Parsęty, Pomorze Zachodnie) /

Stach, Alfred Henryk (1959- ).
Alfred Stach.
Poznań :
Wydaw. Naukowe UAM,
2003.
212 s. : mapy, rys., wykr. ; 24 cm.
(Geografia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ISSN 0554-8128 nr 67)
(Seria Geografia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8128 ; nr 67)
Bibliogr. s. 184-202.
Streszcz. ang.
83-232-1034-9
551.31:551.43:556.5(282.2)](438)
Utwory lądowe. Erozja. Denudacja. Procesy eoliczne.
(Polska).

 Denudacja (geomorfologia)
Denudacja (geomorfologia) -- Polska -- Parsęty, Dorzecze.
Parsęty, Dorzecze.
Polska

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BG Bl.10679 miesięczne 30/11/2006 Zamów
Rekord: