KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Wędrówki rzeczy i idei w średniowieczu : Spotkania Bytomskie V /

Spotkania Bytomskie V /
pod red. Sławomira Moździocha ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Oddział we Wrocławiu.
Wrocław :
IAiE PAN. Oddział,
2004.
362 s. : il. ; 24 cm.
(Spotkania Bytomskie 5)
(Spotkania Bytomskie ; 5)
Bibliogr. przy rozdz.
Trzy art. w jęz. niem.
Streszcz. art. pol. w jęz. ang. lub niem.
83-89499-18-5
903/904(4):94(4)::008"04/14":94(=16)](061)
Relikty archeologiczne Europy.
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd.).

 miscellanea.
Średniowiecze -- miscellanea.
Cywilizacja średniowieczna
Cywilizacja średniowieczna -- miscellanea.
Średniowiecze

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BNS H.15340 Nocne -
Rekord: