KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Wilno i ziemia Mickiewiczowskiej pamięci : materiały III Międzynarodowej Konferencji w Białymstoku, 9-12 IX 1998 : w trzech tomach. T. 1, W kręgu spraw historycznych /

materiały III Międzynarodowej Konferencji w Białymstoku, 9-12 IX 1998 : w trzech tomach.
T. 1, W kręgu spraw historycznych /
pod red. Elżbiety Feliksiak i Elżbiety Konończuk ; Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Oddział Białostocki.
Białystok :
TLAM. OB : | Zakład Teorii i Antropologii Literatury w Instytutcie Filologii Polskiej Uniwersytet w Białymstoku,
2000.
440 s. : il. ; 21 cm.
(Biblioteka Pamięci i Myśli ISSN 0867-7875 25)
(Biblioteka Pamięci i Myśli. Non Omnis Moriar )
W serii gł.: ISSN 0867-7875 ; 25.
Indeks.
83-86188-24-3
821.162.1(091)"18/19":94(438).071/.081::008Wilno](061)
Literatura polska (historia)
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd.).

 konferencje.
Mickiewicz, Adam -- (1798-1855) -- tematy, motywy -- konferencje.
Wilno (Litwa)
Wilno (Litwa ; region) -- w literaturze -- konferencje.
Wilno (Litwa ; region)
Wilno (Litwa) -- w literaturze -- konferencje.
Mickiewicz, Adam
Mickiewicz, Adam -- (1798-1855) -- konferencje.
w literaturze
(1798-1855)
tematy, motywy

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BM P.20440 Tylko na miejscu 22/01/2007 -
Na miejscu
BG Z.101545 Z.101545 Tylko na miejscu 23/01/2007 -
Na miejscu
Rekord: