KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Własność lokali : komentarz, wzory pozwów i wniosków sądowych /

komentarz, wzory pozwów i wniosków sądowych /
Dziczek, Roman.
Roman Dziczek.
Wyd. 3, stan prawny na 1 marca 2006 r.
Warszawa :
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis,
2006.
291, [1] s. ; 21 cm.
Indeks.
83-7334-582-5
347.2:349.444](438)(094.5.07)
Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyste. Hipoteka. Kataster. Posiadanie i użytkowanie. Prawo do mieszkania. Dzierżawa. Pożyczki rolne pod zastaw.
(Polska).
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).

 Domy mieszkalne -- prawo -- Polska -- formularze.
interpretacja
formularze.
Własność nieruchoma -- Polska -- formularze.
Domy mieszkalne -- prawo -- interpretacja -- Polska.
Domy mieszkalne
Polska
prawo
Własność nieruchoma -- interpretacja -- Polska.
Polska.
Własność nieruchoma

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14349)
Sygnatura SA.14349
Tylko na miejscu 13/10/2006 2002000143495 -
Na miejscu
Rekord: