KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Wobec romantyzmu : studia i szkice ofiarowane profesor Danucie Zamącińskiej-Paluchowskiej /

studia i szkice ofiarowane profesor Danucie Zamącińskiej-Paluchowskiej /
redakcja Małgorzata Łukaszuk, Marian Maciejewski ; Katedra Literatury Oświecenia i Romantyzmu KUL.
Lublin :
Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
©copyright 2006.
498, [2] strony, [1] karta tablic kolorowa : ilustracje ; 25 cm.
(Źródła i Monografie - Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ISSN 0860-3367 297)
(Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 0860-3367 ; 297)
Indeks.
Wydanie publikacji dofinansowane przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
83-7306-284-X
821.162.1(091)"18/19"(082.1)
Literatura polska (historia) - opracowania krytyczne.
(Zbiory prac różnych autorów. Księgi pamiątkowe).

 historia i krytyka.
Polska.
Romantyzm (literatura).
Księgi pamiątkowe
20 w.
Księgi pamiątkowe -- Polska -- Lublin.
Literatura polska
Romantyzm (prąd literacki)
Księga pamiątkowa
Zamącińska, Danuta -- (1935-2007)
Zamącińska, Danuta -- (1935-2007).
(1935-2007)
Polska
Romantyzm (prąd literacki) -- Polska.
(1935-2007).
Lublin.
Literatura polska -- 19 w. -- historia i krytyka.
Literatura polska -- 20 w. -- historia i krytyka.
Zamącińska, Danuta
19 w.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
BG Biblioteka Główna (Z.107522) Tylko na miejscu 03/11/2006 2000301075224 -
Na miejscu
Rekord: