KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Współczesna kryminologia burżuazyjna /

Sovremennaâ buržuaznaâ kriminologiâ
Kuznecova, Ninel' Fedorovna.
N. F. Kuzniecowa ; [tł. Ryszard Głukowski i Janusz Kołodziejski] ; Akademia Spraw Wewnętrznych. Instytut Badania Prawa Sądowego MS.
Warszawa :
Wydawnictwo Prawnicze,
1976.
116 s. ; 21 cm.
Podręcznik dla nauczycieli, asystentów i studentów uczelni prawniczych i średnich szkół prawniczych.
343.9
Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna.

 Kraje uprzemysłowione.
Kryminologia
Kryminologia -- Kraje uprzemysłowione.
Kryminologia -- podręczniki akademickie.
podręczniki akademickie.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BSA SA.1932 SA.1932 krótkoterminowe Zamów
BSA SA.15328 SA.15328 Tylko na miejscu 10/02/2007 -
Na miejscu
BG W.58525 miesięczne 25/04/2019 Zamów
Rekord: