KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Współczesne i historyczne konteksty wczesnej edukacji /

pod red. Wiesławy Leżańskiej.
Płock :
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej,
2004.
469 s. : il. ; 25 cm.
(Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika ISSN 1644-0323 t. 2)
(Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika, 1644-0323 ; t. 2)
PATRZ WYDAWNICTWO CIĄGŁE
Bibliogr. przy niektórych pracach.
Tekst pol., częśc. ang.
373.3.046-021.64(082.1)
Nauczanie początkowe (I-III).
(Zbiory prac różnych autorów. Księgi pamiątkowe).

 Edukacja
Edukacja -- historia.
historia.
Nauczanie początkowe.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BG Cg.32848 Cg.32848/2004/2 Tylko na miejscu -
Na miejscu
Rekord: