KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Wykładnia prawa : odrębności w wybranych gałęziach prawa /

odrębności w wybranych gałęziach prawa /
pod red. Leszka Leszczyńskiego.
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Teoria Prawa)
Lublin :
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
2006.
200 s. ; 24 cm.
Bibliogr. i wykaz aktów prawnych przy niektórych rozdz.
83-227-2469-1
340.1:34(438):341.12(4-67):341.22
Rodzaje i formy prawa.Teoria prawa. Praworządność. Prawoznawstwo.

 Prawo
filozofia.
interpretacja
Prawo -- interpretacja -- filozofia.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14497)
Sygnatura SA.14497
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Teoria Prawa
Tylko na miejscu 25/10/2006 2002000144973 -
Na miejscu
Rekord: