KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Wywołując (i zapominając) Szekspira /

Evoking (and forgetting) Shakespeare
Brook, Peter (1925-2022).
Peter Brook ; przekł. Grzegorz Ziółkowski ; red. przekł. Ewa Guderian-Czaplińska.
Wrocław :
Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych,
2006.
53, [1] s. ; 18 cm.
83-917448-8-4
821.111(091)-2"15/16"Shakespeare William:82.03
Historia dramatu angielskiego.

 (1564-1616)
(1925- )
Brook, Peter
Brook, Peter -- (1925- ) -- rozmowy.
krytyka i interpretacja.
recepcja.
rozmowy.
Shakespeare, William
Shakespeare, William -- (1564-1616) -- krytyka i interpretacja.
Shakespeare, William -- (1564-1616) -- recepcja.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BM P.20274 Tylko na miejscu 16/10/2006 -
Na miejscu
Rekord: