KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Wywołując (i zapominając) Szekspira /

Evoking (and forgetting) Shakespeare
Brook, Peter (1925-2022).
Peter Brook ; przekł. Grzegorz Ziółkowski ; red. przekł. Ewa Guderian-Czaplińska.
Wrocław :
Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych,
2006.
53, [1] s. ; 18 cm.
83-917448-8-4
821.111(091)-2"15/16"Shakespeare William:82.03
Historia dramatu angielskiego.

 Brook, Peter
(1564-1616)
Shakespeare, William -- (1564-1616) -- krytyka i interpretacja.
(1925- )
Shakespeare, William -- (1564-1616) -- recepcja.
rozmowy.
Brook, Peter -- (1925- ) -- rozmowy.
krytyka i interpretacja.
recepcja.
Shakespeare, William

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
BM Biblioteka Międzywydziałowa (P.20274) Tylko na miejscu 16/10/2006 2001500202749 -
Na miejscu
Rekord: