KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi /

Dauter, Bogusław (1955- ).
Bogusław Dauter, Janusz Drachal, Małgorzata Niezgódka-Medek.
Wyd. 2.
Warszawa :
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis,
2006.
409, [3] s. ; 24 cm + + dysk optyczny (CD-ROM).
Dla praktyków, a także studentów i aplikantów.
83-7334-646-5
351.077.3(438)(083)
Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Postępowanie egzekucyjne.
(Polska).
(Zestawienia. Tabele. Wzory. Przepisy).

 1990-
1990-.
Formularze (prawo)
Formularze (prawo) -- Polska.
formularze.
miscellanea.
podręczniki.
Polska
Polska.
poradniki.
Postępowanie administracyjne
Postępowanie administracyjne -- miscellanea.
Postępowanie administracyjne -- Polska -- 1990- -- miscellanea.
Postępowanie administracyjne -- Polska -- 1990- -- poradniki.
Postępowanie administracyjne -- Polska -- 1990-.
Postępowanie administracyjne -- Polska -- formularze.
Postępowanie administracyjne -- Polska -- podręczniki.
Postępowanie administracyjne -- Polska -- poradniki.
Postępowanie sporno-administracyjne
Postępowanie sporno-administracyjne -- Polska -- formularze.
Sądy administracyjne
Sądy administracyjne -- Polska -- 1990-.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BSA SA.14951 SA.14951 Tylko na miejscu 15/01/2007 -
Na miejscu
BSA SA.14468 SA.14468 krótkoterminowe 26/10/2006 Zamów
Rekord: