KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Z problemów gramatyki polskiej i słowiańskiej : księga jubileuszowa /

księga jubileuszowa /
Wróbel, Henryk (1934- ).
Henryk Wróbel ; red. nauk. Małgorzata Kita.
Katowice :
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,
2004.
268 s., [1] k. portr. ; 25 cm.
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ISSN 0208-6336 nr 2217)
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 2217)
Bibliogr. przy pracach.
"Bibliografia prac Profesora Henryka Wróbla" s. [17]-22.
83-226-1322-9
811.162.1'366/'367:811.16'366/'367](082.1)+012(438)"19/20"Wróbel henryk
Język polski - morfologia, fleksja.
(Zbiory prac różnych autorów. Księgi pamiątkowe).

 gramatyka.
bibliografia.
Wróbel, Henryk
Języki słowiańskie -- gramatyka.
Wróbel, Henryk -- (1934- ).
Język polski
Wróbel, Henryk -- (1934- ) -- bibliografia.
Języki słowiańskie
(1934- )
Język polski -- gramatyka.
(1934- ).

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BM P.20283 Tylko na miejscu 20/10/2006 -
Na miejscu
BG Z.112663 Tylko na miejscu 12/09/2008 -
Na miejscu
Rekord: