KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Zamówienia publiczne w Polsce : studium prawne /

studium prawne /
Herc, Grzegorz.
Grzegorz Herc, Edward Komorowski, Przemysław Szustakiewicz.
Warszawa :
Centrum Doradztwa i Informacji Difin,
2005.
278 stron ; 23 cm.
Zawiera akty prawne dotyczące zamówień publicznych.
Bibliografia na stronach 273-274.
Publikacja może być kierowana zarówno do praktyków, jak i studentów, w szczególnosci kierunków: prawa, administracji, ekonomii czy handlu międzynarodowego.
83-7251-514-X
351.712(438)"1989/..."
Roboty publiczne. Umowy (kontrakty) z wykonawcami. Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne.
(Polska).

 Zamówienia publiczne
1990-.
Zamówienia publiczne -- prawo -- Polska -- 1990-.
Polska
prawo

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BSA SA.14750 SA.14750 Tylko na miejscu 27/12/2006 -
Na miejscu
BSA SA.14047 SA.14047 krótkoterminowe 18/02/2013 Zamów
Rekord: