KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Zapobieganie wykluczeniu społecznemu : praca zbiorowa /

praca zbiorowa /
pod red. Lucyny Frąckiewicz ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
Katowice :
Wydawnictwo AE,
2005.
409 s. : il. ; 24 cm.
(Prace Naukowe - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego )
(Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach )
1
brak wypożyczeń
83-7246-873-7 (AE)
316.4:316.344.7:364.2](438)"2001/..."
3519 (to nie jest sygnatura)

Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Procesy integracyjne i bezintegracyjne. Funkcja społeczna. Wpływ (skutek) społeczny.Determinanty społeczne. Warunki społeczne.
(Polska).

 Wykluczenie społeczne
1990-.
zapobieganie
Polska
Problemy społeczne -- Polska -- 1990-.
Problemy społeczne
Wykluczenie społeczne -- zapobieganie -- Polska -- 1990-.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
E Biblioteka WEFiZ (E.70437) Nocne 29/01/2007 2001000704378 -
Rekord:
ISBN: