KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach karnych /

Samborski, Edward.
Edward Samborski.
Wyd. 3.
Warszawa :
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis,
2006.
496 s. ; 24 cm.
Dla sędziów, asesorów, aplikantów sądowych i studentów prawa.
83-7334-633-3
347.962:343.1](438)
Sędziowie.
(Polska).

 Sędziowie -- praca -- Polska.
Postępowanie karne -- Polska.
Sędziowie
Postępowanie karne
praca
Polska.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14454)
Sygnatura SA.14454
Tylko na miejscu 24/10/2006 2002000144546 -
Na miejscu
Rekord: