KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Zawód: terrorysta /

Hartwig, Hanna (19..-2023).
Hanna Hartwig.
BNS- Biblioteka Nauk Społecznych (Terroryzm)
Warszawa :
Krajowa Agencja Wydawnicza,
1979.
272 s. ; 20 cm.
323.28:343.34](100)"19"
Prześladowania polityczne. Akty terroru. Terroryzm.
(Aspekt międzynarodowy. Wszystkie kraje. Świat).
Wiek XX.

 Terroryzm
Terroryzm -- wydawnictwa popularne.
wydawnictwa popularne.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BNS F.10780 BNS- Biblioteka Nauk Społecznych : Terroryzm
Tylko na miejscu 27/05/2008 -
Na miejscu
BG Z.111006 Tylko na miejscu 02/02/2007 -
Na miejscu
BG W.89822 miesięczne 12/04/2018 Zamów
Rekord: