KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Zmienność rozwoju sprawności fizycznej uczniów oraz jej pedagogiczne i zdrowotne aspekty /

Skoczylas, Wiesław ( -2011).
Wiesław Skoczylas.
Łódź :
Wydaw. UŁ,
2004.
214 s., [1] k. tabl. złoż. : wykr. ; 24 cm.
(Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego ISSN 1897-2101 )
(Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego )
Rozprawa habilitacyjna. Uniwersytet Łódzki.
Bibliogr. s. 186-196.
83-7171-731-8
316.346.3:612.6:796]-053.6(438)"1989/..."
Socjologia młodzieży.
(Polska).

 Młodzież
ocena
Polska
Polska.
Uczniowie
Motoryka u dzieci -- badania -- Polska.
rozwój.
Uczniowie -- zdrowie i higiena -- Polska -- 1990-.
badania
Kondycja fizyczna dzieci -- ocena -- Polska -- 1990-.
zdrowie i higiena
Młodzież -- rozwój.
Motoryka u dzieci
1990-.
Kondycja fizyczna dzieci

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
BM Biblioteka Międzywydziałowa (WF.7973) Tylko na miejscu 26/01/2007 2002100079731 -
Na miejscu
BM Biblioteka Międzywydziałowa (WF.7972) Tylko na miejscu 26/01/2007 2002100079724 -
Na miejscu
Rekord: