KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Zmienność rozwoju sprawności fizycznej uczniów oraz jej pedagogiczne i zdrowotne aspekty /

Skoczylas, Wiesław ( -2011).
Wiesław Skoczylas.
Łódź :
Wydaw. UŁ,
2004.
214 s., [1] k. tabl. złoż. : wykr. ; 24 cm.
(Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego ISSN 1897-2101 )
(Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego )
Rozprawa habilitacyjna. Uniwersytet Łódzki.
Bibliogr. s. 186-196.
83-7171-731-8
316.346.3:612.6:796]-053.6(438)"1989/..."
Socjologia młodzieży.
(Polska).

 1990-.
badania
Kondycja fizyczna dzieci
Kondycja fizyczna dzieci -- ocena -- Polska -- 1990-.
Młodzież
Młodzież -- rozwój.
Motoryka u dzieci
Motoryka u dzieci -- badania -- Polska.
ocena
Polska
Polska.
rozwój.
Uczniowie
Uczniowie -- zdrowie i higiena -- Polska -- 1990-.
zdrowie i higiena

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BM WF.7973 Tylko na miejscu 26/01/2007 -
Na miejscu
BM WF.7972 Tylko na miejscu 26/01/2007 -
Na miejscu
Rekord: