KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Dyskrecjonalność w prawie administracyjnym /

redakcja naukowa Krystian Ziemski, Maria Jędrzejczak.
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Prawo Administracyjne)
Poznań :
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
2015.
408 s. ; 24 cm.
(Prawo - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ISSN 0083-4262 nr 188)
(Seria Prawo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0083-4262 ; nr 188)
1
brak wypożyczeń
Monografia jest rezultatem konferencji "Dyskrecjonalność w prawie administracyjnym", która odbyła się 2 kwietnia 2014 r. w Poznaniu, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Koło Naukowe Administratywistów "Ad rem".
978-83-232-2861-5
351.077.3(438)(061)
118931 (to nie jest sygnatura)

Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Postępowanie egzekucyjne.
(Polska).
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).

 konferencje.
1990-
Władza dyskrecjonalna (prawo administracyjne) -- Polska -- 1990- -- konferencje.
Władza dyskrecjonalna (prawo administracyjne)
Polska
Władza dyskrecjonalna (prawo administracyjne).

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.23467)
Syg.SA.23467
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Prawo Administracyjne
Tylko na miejscu 28/04/2017 2002000234674 -
Rekord:
ISBN: