KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Informacje niejawne : zagadnienia prawnoadministracyjne /

zagadnienia prawnoadministracyjne /
Szałowski, Ryszard.
Ryszard Szałowski ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie.
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Prawo Administracyjne)
Częstochowa :
Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza,
2015.
196 s. ; 24 cm.
1
brak wypożyczeń
W pracy uwzględniono stan prawny na dzień 1 stycznia 2015 r.
Bibliogr. s. 191-196.
978-83-7455-428-2
005.922.1:342.72/.73](438)
198844 (to nie jest sygnatura)

Zachowanie tajemnicy. Ochrona tajemnicy. Zabezpieczenie danych. Bezpieczeństwo danych.
(Polska).

 prawo
362070
Tajemnica
Klasyfikacja informacji niejawnych -- prawo -- Polska.
Tajemnica -- prawo -- Polska. -- 362070
Polska.
Klasyfikacja informacji niejawnych

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.23688)
Syg.SA.23688
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Prawo Administracyjne
Tylko na miejscu 07/05/2019 2002000236883 -
Rekord:
ISBN: