KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Problemy współczesnego prawa karnego i polityki kryminalnej : księga jubileuszowa Profesor Zofii Sienkiewicz /

księga jubileuszowa Profesor Zofii Sienkiewicz /
pod redakcją Marka Bojarskiego, Joanny Brzezińskiej, Katarzyny Łucarz.
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Prawo Karne)
Wrocław :
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,
2015.
533 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
(Acta Universitatis Wratislaviensis ISSN 0239-6661 nr 3654)
(Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 3654)
1
brak wypożyczeń
"Wykaz dorobku naukowego Profesor Zofii Sienkiewicz" s. 15-19.
978-83-229-3492-0
343(438)(082.1)
199249 (to nie jest sygnatura)

Prawo karne. Przestępstwa karne. Penologia. Kryminologia. Prawo karne materialne.
(Polska).
(Zbiory prac różnych autorów. Księgi pamiątkowe).

 Polityka kryminalna
Sienkiewicz, Zofia
Księgi pamiątkowe
Wrocław
(1945- )
Sienkiewicz, Zofia -- (1945- ) -- biografie. -- 390195
księgi pamiątkowe.
Sienkiewicz, Zofia -- (1945- ) -- księgi pamiątkowe.
Prawo karne
Polityka kryminalna -- Polska -- 1990- -- miscellanea.
1990-
miscellanea.
bibliografia.
Prawo karne -- Polska -- 1990- -- miscellanea.
Sienkiewicz, Zofia -- (1945- ) -- bibliografia.
Księgi pamiątkowe -- Polska -- Wrocław -- 1990-.
390195
Polska
biografie.
1990-.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.23643)
Syg.SA.23643
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Prawo Karne
Tylko na miejscu 03/12/2015 2002000236432 -
Rekord:
ISBN: