KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Prawo medyczne w orzecznictwie z komentarzem. Cz. 2 /

Cz. 2 /
Fiutak, Agnieszka.
Agnieszka Fiutak.
[Stan prawny na dzień 1.9.2015 r.].
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Prawo Medyczne)
Warszawa :
Difin,
2015.
146 s. ; 23 cm.
1
brak wypożyczeń
Oznaczenie stanu prawnego we wstępie.
Dla lekarzy, pielęgniarek, studentów medycyny, prawa i prawników oraz dla osób zainteresowanych problematyką udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym również pacjentów.
978-83-7930-917-7
351.77:614.25:614.253.5/.8](438)(094)
199421 (to nie jest sygnatura)

Zdrowie i higiena publiczna. Kontrola sanitarna. Kontrola weterynaryjna. Cmentarze.
(Polska).
(Dokumenty prawne. Źródła prawne. Dokumenty i źródła prawne pochodzące od władz ustawodawczych, wykonawczych i sądowniczych).

 367647
interpretacja
prawo
Medycyna -- prawo -- Polska -- 1990-.
Polska
orzecznictwo.
Medycyna
1990-.
Medycyna -- prawo -- Polska -- orzecznictwo.
Medycyna -- prawo -- interpretacja -- Polska -- 1990-. -- 367647

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.23735)
Syg.SA.23735
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Prawo Medyczne
Tylko na miejscu 15/01/2016 2002000237354 -
Rekord:
ISBN: