KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Dokumenty a prawo : prawne oraz praktyczne aspekty korzystania z dokumentów i e-dokumentów /

prawne oraz praktyczne aspekty korzystania z dokumentów i e-dokumentów /
pod redakcją Magdaleny Tomaszewskiej-Michalak, Tadeusza Tomaszewskiego.
Warszawa :
Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
2015.
176 s. : il. kolor. ; 24 cm.
(Monografie - Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego )
(Monografie / Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego )
1
brak wypożyczeń
Zawiera materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa listopad 2014.
978-83-63093-81-5
343.98:57.087](061)
199868 (to nie jest sygnatura)

Kryminalistyka. Technika kryminalistyczna. Daktyloskopia. Fotografia kryminalna. Pismoznawstwo kryminalistyczne. Badanie dokumentów
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).

 konferencje.
Wydawnictwa elektroniczne -- prawo -- Polska -- konferencje.
prawo
Wydawnictwa elektroniczne
Wydawnictwa urzędowe -- prawo -- Polska -- konferencje.
Fałszerstwa
Fałszerstwa -- Polska -- konferencje.
Polska
Wydawnictwa urzędowe

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.23685)
Syg.SA.23685
Tylko na miejscu 07/01/2016 2002000236852 -
Na miejscu
Rekord:
ISBN: