KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Deficit and debt in transition : the political economy of public finances in Central and Eastern Europe /

the political economy of public finances in Central and Eastern Europe /
edited by István Benczes.
Budapest ; | New York :
Central European University Press,
cop. 2014.
XV, [1], 226 s. : il. ; 24 cm.
1
brak wypożyczeń
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
978-963-386-058-8
336.1:336.27:338.24.021.8](4-191.2-11)"1990/..."=111
200983 (to nie jest sygnatura)

Finanse publiczne. Finanse państwowe ogólnie.
(Europa Środkowowschodnia).
=Język angielski.
Od 1990.

 377824
Finanse publiczne
Długi publiczne
Europa
Długi publiczne -- Europa -- 1990-.
Finanse publiczne -- Europa -- 1990-. -- 377824
1990-.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.23451)
Syg.SA.23451
Tylko na miejscu 27/07/2015 2002000234513 -
Na miejscu
Rekord:
ISBN: