KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych : komentarz /

komentarz /
Pawelec, Jakub.
Jakub Pawelec.
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Zamówienia Publiczne)
Warszawa :
Wydawnictwo C. H. Beck,
2015.
XXII, 389 s. ; 22 cm.
(Krótkie Komentarze Becka )
(Krótkie Komentarze Becka )
1
brak wypożyczeń
Wykaz orzecznictwa s. XVIII-XXII.
Bibliogr. s. XV-XVII. Indeks.
978-83-255-7397-3
351.712(4-67)(094.5.072)
200995 (to nie jest sygnatura)

Roboty publiczne. Umowy (kontrakty) z wykonawcami. Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne.
(Kraje Unii Europejskiej).
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).

 Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne -- prawo europejskie -- legislacja.
interpretacja.
legislacja.
prawo europejskie
Zamówienia publiczne -- prawo europejskie -- interpretacja.

Rodzaj dokumentu:
Książka


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zogiydkmjrgm4dkna

Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.23454)
Syg.SA.23454
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Zamówienia Publiczne
Tylko na miejscu 28/07/2015 2002000234544 -
Rekord:
ISBN: