KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Natura spółki akcyjnej jako delimitacja zasady swobody umów w prawie polskim i amerykańskim /

Szmid, Kamil.
Kamil Szmid.
Warszawa :
Wydawnictwo C. H. Beck,
2015.
XXXIII, [1], 484 s. ; 21 cm.
(Monografie Prawnicze )
(Monografie Prawnicze )
1
brak wypożyczeń
Monografia stanowi uaktualnioną i rozszerzoną wersję rozprawy doktorskiej obronionej w 2012 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Bibliogr. s. XIX-XXXIII. Indeks.
Dostępne również w formie elektronicznej.
978-83-255-7290-7
347.725(438:73)
201017 (to nie jest sygnatura)

Spółki publiczne. Spółki akcyjne.
(Polska).
(Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. USA).

 Spółki akcyjne
Spółki akcyjne -- badania porównawcze.
Stany Zjednoczone.
badania porównawcze.
Polska
1990-.
Spółki akcyjne -- Stany Zjednoczone.
Spółki akcyjne -- Polska -- 1990-.

Rodzaj dokumentu:
Książka


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mjxw62zogiydkmjrgm4dkny

Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.23456)
Syg.SA.23456
Tylko na miejscu 29/07/2015 2002000234568 -
Rekord:
ISBN: