KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Koszty sądowe w sprawach cywilnych Art. 98-124 KPC : komentarz /

komentarz /
KSCU Art. 98-124 KPC :
Zieliński, Andrzej (1939- ).
Andrzej Zieliński.
9. wyd.
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Prawo Cywilne – Ogólne)
Warszawa :
Wydawnictwo C. H. Beck,
2015.
XVII, [1], 686 s. ; 21 cm.
(Komentarze Becka )
(Komentarze Becka )
2
brak wypożyczeń
Zawiera: Wykaz aktów prawnych dostępnych on-line.
Indeks.
978-83-255-7600-4
347.9.073.6:347.91/.95](438)(094.5.072)
201775 (to nie jest sygnatura)

Opłaty sądowe. Opłaty notarialne.
(Polska).
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).

 interpretacja
legislacja.
Koszty sądowe
Koszty sądowe -- Polska -- legislacja.
Polska
Koszty sądowe -- interpretacja -- Polska.
Polska.

Rodzaj dokumentu:
Książka


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zogi3damjvgmydena

Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SAM Wypożyczalnia Bibl. Wydz.Prawa i Administracji (SAM.1450)
Syg.SAM.1450
Tylko na miejscu 2005400014501 -
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.23520)
Syg.SA.23520
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Prawo Cywilne – Ogólne
Tylko na miejscu 22/09/2015 2002000235206 -
Rekord:
ISBN: