KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Ustawa o cudzoziemcach : komentarz /

komentarz /
Chlebny, Jacek.
redaktor Jacek Chlebny ; autorzy Jacek Chlebny, Wojciech Chróścielewski, Paweł Dańczak, Paweł Dąbrowski, Rafał Rogala.
[Stan prawny na dzień 1.7.2015 r.].
Warszawa :
Wydawnictwo C. H. Beck,
2015.
XXVIII, 975, [1] s. ; 21 cm.
(Komentarze Becka )
(Komentarze Becka )
1
brak wypożyczeń
Określenie stanu prawnego w przedm.
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
978-83-255-7611-0
342.71(438)
201792 (to nie jest sygnatura)

Obywatelstwo. Narodowość. Prawa i obowiązki obywateli. Bezpaństwowcy. Prawa polityczne cudzoziemców
(Polska).

 Cudzoziemcy (prawo) -- interpretacja -- Polska.
interpretacja
Cudzoziemcy (prawo)
385193
legislacja.
Polska
Polska.
Cudzoziemcy (prawo) -- Polska -- legislacja. -- 385193

Rodzaj dokumentu:
Książka


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zogiydkmjrgqztkoa

Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.23530)
Syg.SA.23530
Tylko na miejscu 19/06/2019 2002000235305 -
Rekord:
ISBN: