KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kodeks postępowania cywilnego. T. 3, Komentarz : Art. 730-1088 /

KPC
T. 3, Komentarz : Art. 730-1088 /
Cudak, Arkadiusz.
redaktorzy Andrzej Marciniak, Kazimierz Piasecki ; autorzy Arkadiusz Cudak, Józef Jagieła, Robert Kulski, Ireneusz Kunicki, Andrzej Marciniak, Monika Michalska-Marciniak, Marek Sychowicz, Tadeusz Żyznowski.
6. wyd.
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Postępowanie Cywilne)
Warszawa :
Wydawnictwo C. H. Beck,
2015.
XVIII, 1024 s. ; 25 cm.
(Duże Komentarze Becka )
(Duże Komentarze Becka )
1
brak wypożyczeń
W przedmowie: Komentarz uwzględnia zmiany ustawodawcze prawa postępowania cywilnego dokonane w latach 2012-2015.
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
978-83-255-6955-6
347.91/.95(094.4)(438)
201809 (to nie jest sygnatura)

Kodeks postępowania cywilnego.
(Polska).

 interpretacja
Polska
kodeksy.
Polska.
Postępowanie cywilne -- Polska -- kodeksy.
Postępowanie cywilne -- interpretacja -- Polska.
Postępowanie cywilne

Rodzaj dokumentu:
Książka


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zogiytamjrgy2tmmi

Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.23539)
Syg.SA.23539
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Postępowanie Cywilne
Tylko na miejscu 23/09/2015 2002000235398 -
Rekord:
ISBN: