KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Przekształcenia pragmatyk urzędniczych członków korpusu służby cywilnej i pracowników samorządowych w prawie polskim po 1989 r. /

Drobny, Wojciech.
Wojciech Drobny ; [recenzja: Jacek Jagielski i Elżbieta Ura].
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Prawo Administracyjne)
Warszawa :
Wydawnictwo C. H. Beck,
2015.
LV, [1], 267 s. ; 21 cm.
(Monografie Prawnicze )
(Monografie Prawnicze )
1
brak wypożyczeń
Na podst. rozprawy doktorskiej (Polska Akademia Nauk, Warszawa, 2014).
Bibliogr. s. XXI-XXXVIII. Indeks.
Wykaz aktów prawnych i innych aktów przywołanych w tekście s. XXXIX-XLVI, inne źródła naukowe s. LI-LV.
Dostępne również w formie elektronicznej.
978-83-255-7391-1
342.97/.98(438)"1989/..."
201829 (to nie jest sygnatura)

Prawo organizacyjne administracji. Prawo urzędnicze.
(Polska).
Od 1989.

 prawo
Funkcjonariusze
Funkcjonariusze -- status prawny -- Polska -- 1990-.
Funkcjonariusze lokalni
Służba publiczna -- Polska -- 1990-.
Funkcjonariusze lokalni -- selekcja i nominacja -- Polska -- 1990-.
Służba publiczna
Samorząd lokalny -- prawo -- Polska -- 1990-.
Funkcjonariusze -- selekcja i nominacja -- Polska -- 1990-.
Samorząd lokalny
status prawny
Funkcjonariusze lokalni -- status prawny -- Polska -- 1990-.
Polska
1990-.
selekcja i nominacja

Rodzaj dokumentu:
Książka


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mjxw62zogiydkmjrguzdcma

Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.23551)
Syg.SA.23551
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Prawo Administracyjne
Tylko na miejscu 24/09/2015 2002000235510 -
Rekord:
ISBN: