KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kodeks pracy : komentarz /

komentarz /
redaktor Arkadiusz Sobczyk ; autorzy: Dominika Dörre-Kolasa, Monika Gładoch, Paweł Korus, Leszel Mitrus, Arkadiusz Sobczyk, Jakub Stelina, Marcin Zieleniecki.
2. wyd.
Warszawa :
C.H. Beck,
2015.
XXVII, [1], 1014 s. ; 25 cm.
(Komentarze Kompaktowe )
(Komentarze Kompaktowe )
1
brak wypożyczeń
Komentarz omawia m. in. zmiany wchodzące w życie w 2016 r.
Bibliogr. przy działach. Indeks.
978-83-255-7218-1
349.2(094.4)(094.5.072)(438)
202052 (to nie jest sygnatura)

Kodeks pracy.
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).
(Polska).

 1990-
interpretacja
Prawo pracy -- Polska -- 1990- -- kodeksy. -- 368496
Prawo pracy -- interpretacja -- Polska -- 1990-.
368496
Prawo pracy
Polska
kodeksy.
1990-.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.23570)
Syg.SA.23570
Tylko na miejscu 16/10/2015 2002000235701 -
Rekord:
ISBN: