KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w sektorze publicznym /

Gałach, Adam.
A. Gałach, S. Hoc, A. Jędruszczak, K. Kędzierska, P. Kowalik, A. Kuszel, M. Kuźma, R. Marek, B. Nowakowski.
Wyd. 2. Stan prawny: lipiec 2015.
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Ochrona Danych Osobowych)
Warszawa :
Wydawnictwo C.H.Beck,
2015.
XX, 419 s. ; 24 cm + + dysk optyczny CD-ROM.
(Sektor Publiczny w Praktyce )
(Beck Info Biznes )
(Sektor Publiczny w Praktyce )
(Beck Info Biznes: praktyczna strona prawa )
1
brak wypożyczeń
978-83-255-7672-1
342.72/.73:005.922.1](438)
202108 (to nie jest sygnatura)

Prawa obywateli. Państwo a jednostka. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Równość obywatelska i publiczna. Równość rasowa. Równość wyznania. Wolność nauki. Prawo zrzeszania się. Wolność zgromadzeń. Wolność sumienia i wyznania. Wolność prasy i widowisk. Prawo do pracy i ubezpieczeń społecznych. Prawo do nauki.
(Polska).

 Ochrona danych (informatyka) -- Polska -- 1990-. -- 375680
Tajemnica zawodowa -- ochrona -- Polska.
Polska.
ochrona
Ochrona danych (informatyka)
375680
Polska
1990-.
Tajemnica zawodowa

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.23572)
Syg.SA.23572
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Ochrona Danych Osobowych
Tylko na miejscu 13/04/2018 2002000235725 -
Rekord:
ISBN: