KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Skarga pauliańska : ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika : komentarz do art. 527-534 KC i przepisów powiązanych (KRO, PrUpad, KPC, KK) /

ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika : komentarz do art. 527-534 KC i przepisów powiązanych (KRO, PrUpad, KPC, KK) /
Jasińska, Maria (prawo).
Maria Jasińska.
2. wyd.
Warszawa :
Wydawnictwo C. H. Beck,
2015.
XII, 509 s. ; 21 cm.
(Komentarze & Linia Orzecznicza )
(Komentarze & Linia Orzecznicza )
1
brak wypożyczeń
Bibliogr. przy niektórych rozdz. Indeks.
Dostępne również w formie elektronicznej.
978-83-255-6953-2
347.4:347.736/.739](438)
202222 (to nie jest sygnatura)

Prawo o zobowiązaniach. Umowy.
(Polska).

 interpretacja
Skarga pauliańska -- Polska -- orzecznictwo.
Skarga pauliańska -- interpretacja -- Polska.
Polska
Skarga pauliańska
orzecznictwo.
Polska.

Rodzaj dokumentu:
Książka


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mjxw62zogiytamjrhe2tkoa

Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.23611)
Syg.SA.23611
Tylko na miejscu 20/06/2018 2002000236111 -
Rekord:
ISBN: