KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kodeks postępowania cywilnego. T. 2, Komentarz : Art. 730-1217 /

KPC.
T. 2, Komentarz : Art. 730-1217 /
Barańska, Anna.
redaktor Janusz Jankowski ; autorzy: Anna Barańska, Marcin Białecki, Sławomir Cieślak, Krystyna Golinowska, Janusz Jankowski, Marcin Kostwiński, Michał Krakowiak, Maciej Muliński, Magdalena Rośniak-Marczuk, Tomasz Strumiłło, Bartosz Trocha, Adam Wiśniewski.
2. wyd.
Warszawa :
Wydawnictwo C. H. Beck,
2015.
XVIII, 1917 s. ; 25 cm.
(Komentarze Kompaktowe )
(Komentarze Kompaktowe )
1
brak wypożyczeń
W Przedmowie: Komentarz omawia nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego dokonaną mocą ustawy z dnia 10.07.2015 r., która wejdzie w życie 8.9.2016 r.
Częśc. nakł. T. 1 i T. 2 w obwolucie. Na obwolucie ISBN: 978-83-255-8147-3.
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
978-83-255-7377-5
347.91/.95(094.4)(438)(094.5.072)
202365 (to nie jest sygnatura)

Kodeks postępowania cywilnego.
(Polska).
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).

 Postępowanie cywilne -- Polska -- 1990- -- kodeksy.
1990-
Postępowanie cywilne -- interpretacja -- Polska -- 1990-.
interpretacja
Polska
1990-.
kodeksy.
Postępowanie cywilne

Rodzaj dokumentu:
Książka


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zogiytamjrhe2tkna

Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.23623)
Syg.SA.23623
Tylko na miejscu 05/11/2015 2002000236234 -
Rekord:
ISBN: