KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych : komentarz /

komentarz /
Chruściel, Łukasz.
Łukasz Chruściel.
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Prawo Pracy)
Warszawa :
Wydawnictwo C.H. Beck,
2015.
XIII, [1], 182 s. ; 21 cm.
(Krótkie Komentarze Becka )
(Krótkie Komentarze Becka )
1
brak wypożyczeń
Bibliogr. s. XIII.
978-83-255-7936-4
349.23/.24:331.34](438)(094.5.072)
202384 (to nie jest sygnatura)

Warunki pracy. Wynagrodzenie. Materialna odpowiedzialność w stosunku pracy. Czas pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Praca domowa.
(Polska).
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).

 interpretacja
392178
legislacja.
Zdobycze socjalne (prawo pracy)
Polska
Polska.
Zdobycze socjalne (prawo pracy) -- Polska -- legislacja. -- 392178
Zdobycze socjalne (prawo pracy) -- interpretacja -- Polska.

Rodzaj dokumentu:
Książka


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zogiytamjrhe3tonq

Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.23634)
Syg.SA.23634
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Prawo Pracy
Tylko na miejscu 17/03/2016 2002000236340 -
Rekord:
ISBN: