KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Prawo restrukturyzacyjne : komentarz /

komentarz /
Adamus, Rafał (prawo).
Rafał Adamus.
Stan prawny: 1 stycznia 2016 r.
Warszawa :
Wydawnictwo C.H. Beck,
2015.
XL, 598 s. ; 22 cm.
(Krótkie Komentarze Becka )
(Krótkie Komentarze Becka )
1
brak wypożyczeń
Stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978 ze zm.), która wchodzi w życie 1.1.2016 r.
Bibliogr. s. XXIV-XL. Indeks.
Dla praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych, sędziów, syndyków, zarządców, nadzorców sądowych, nadzorców ukladu, komorników, notariuszy, biegłych sądowych, doradców restrukturyzacyjnych oraz także dla wierzycieli i dłużników.
978-83-255-7952-4
347.72:346.5:347.736/.739](438)(094.5.072)
202709 (to nie jest sygnatura)

Spółki prawa handlowego.
(Polska).
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).

 interpretacja
Przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji (prawo) -- Polska -- legislacja.
legislacja.
Polska
Przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji (prawo)
Przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji (prawo) -- interpretacja -- Polska.
Polska.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.23665)
Syg.SA.23665
wypożyczona 30/09/2019 27/10/2016 2002000236654 -
Rekord:
ISBN: