KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Postępowanie egzekucyjne w administracji : komentarz /

komentarz /
EgzAdmU
Hauser, Roman (1949- ).
redaktorzy Roman Hauser, Andrzej Skoczylas ; autorzy Roman Hauser, Zbigniew Leoński, Andrzej Skoczylas, Wojciech Sawczyn, Wojciech Piątek, Jan Olszanowski.
8. wyd. zm. i uzup., [stan prawny na dzień 1.1.2016 r.].
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Prawo Egzekucyjne)
Warszawa :
Wydawnictwo C. H. Beck,
2016.
XIV, 676 s. ; 25 cm.
(Duże Komentarze Becka )
(Duże Komentarze Becka )
1
brak wypożyczeń
Oznaczenie stanu prawnego w przedm.
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
Dostępne również w formie elektronicznej.
978-83-255-8489-4
351.077.3:351.95](438)
204906 (to nie jest sygnatura)

Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Postępowanie egzekucyjne.
(Polska).

 interpretacja
Postępowanie egzekucyjne (prawo administracyjne) -- interpretacja -- Polska. -- 355242
legislacja.
Polska.
Postępowanie egzekucyjne (prawo administracyjne) -- Polska -- legislacja. -- 355241
Postępowanie egzekucyjne (prawo administracyjne) -- Polska -- legislacja.
355242
Postępowanie egzekucyjne (prawo administracyjne) -- interpretacja -- Polska.
Postępowanie egzekucyjne (prawo administracyjne)
Postępowanie egzekucyjne (prawo administracyjne)
Polska
355241

Rodzaj dokumentu:
Książka


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zogizdamjsgyzdqnq

Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.23901)
Syg.SA.23901
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Prawo Egzekucyjne
Tylko na miejscu 04/05/2016 2002000239013 -
Rekord:
ISBN: