KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kodeks postępowania cywilnego. T. 2, Komentarz : art. 367-729 /

KPC.
T. 2, Komentarz : art. 367-729 /
Ciepła, Helena (1939- ).
redaktorzy: Andrzej Marciniak, Kazimierz Piasecki ; autorzy: Helena Ciepła, Arkadiusz Cudak, Bronisław Czech, Katarzyna Gonera, Józef Jagieła, Michał Kłos, Robert Kulski, Ireneusz Kunicki, Andrzej Marciniak, Krystian Markiewicz, Monika Michalska-Marciniak, Janusz Pietrzykowski, Krzysztof Pietrzykowski, Agnieszka Piotrowska, Monika Rejdak, Andrzej Jan Szereda, Tadeusz Żyznowski.
7. wyd.
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Postępowanie Cywilne)
Warszawa :
Wydawnictwo C. H. Beck,
2016.
XX, 1260 s. ; 25 cm.
(Duże Komentarze Becka )
(Duże Komentarze Becka )
1
brak wypożyczeń
Na opasce: Uwzględnia zmiany dotyczące informatyzacji postępowania cywilnego oraz informatyzacji postępowania wieczystoksięgowego wchodzące w życie 8.9.2016 r. [...].
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
978-83-255-8108-4
347.91/.95(094.4)(438)(094.5.072)
205060 (to nie jest sygnatura)

Kodeks postępowania cywilnego.
(Polska).
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).

 interpretacja
Polska
kodeksy.
Polska.
Postępowanie cywilne -- Polska -- kodeksy.
Postępowanie cywilne -- interpretacja -- Polska.
Postępowanie cywilne

Rodzaj dokumentu:
Książka


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zogizdamjsgyztmnq

Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.23894)
Syg.SA.23894
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Postępowanie Cywilne
Tylko na miejscu 09/05/2016 2002000238948 -
Na miejscu
Rekord:
ISBN: