KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Ochrona własności nieruchomości przed immisjami w prawie polskim /

Wilk, Anna Maria (prawo).
Anna Wilk.
Warszawa :
Wydawnictwo C. H. Beck,
2016.
XXXII, 302 s. ; 21 cm.
(Monografie Prawnicze )
(Monografie Prawnicze )
1
brak wypożyczeń
Bibliogr. s. XIX-XXVII. Indeks.
Wykaz aktów prawnych s. XVII-XVIII i orzecznictwa s. XXIX-XXXII.
Dostępne również w formie elektronicznej.
978-83-255-8368-2
342.72/.73:347.235](438)
205068 (to nie jest sygnatura)

Prawa obywateli. Państwo a jednostka. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Równość obywatelska i publiczna. Równość rasowa. Równość wyznania. Wolność nauki. Prawo zrzeszania się. Wolność zgromadzeń. Wolność sumienia i wyznania. Wolność prasy i widowisk. Prawo do pracy i ubezpieczeń społecznych. Prawo do nauki.
(Polska).

 Własność nieruchoma -- Polska -- 1990-.
Polska
Własność nieruchoma
1990-.

Rodzaj dokumentu:
Książka


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zogizdamjsgy4tinq

Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.23898)
Syg.SA.23898
Tylko na miejscu 01/07/2017 2002000238986 -
Rekord:
ISBN: