KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego : komentarz /

komentarz /
Gałecki, Piotr (psychiatria).
Piotr Gałecki, Kinga Bobińska, Krzysztof Eichstaedt.
2. wyd., stan prawny na 15 lutego 2016 r.
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Prawo Medyczne)
Warszawa :
Wolters Kluwer SA,
2016.
419, [1] s. : il. ; 21 cm.
(Komentarze Praktyczne )
(Komentarze Praktyczne )
1
brak wypożyczeń
Bibliogr. s. 407-413. Indeks.
Dla wszystkich szkolących się w psychiatrii, a także dla lekarzy praktyków klinicznych, prawników, osób pracujących w ochronie zdrowia.
978-83-8092-248-8
342.726-056.24:616.89](438)
205131 (to nie jest sygnatura)

Psychiatria. Choroby psychiczne. Psychopatologia. Psychozy. Dewiacje seksualne.
(Polska).

 Ustawodawstwo lekarskie
137711
interpretacja
prawo
Akty prawne [Typ publikacji]
Polska.
368369
Zdrowie psychiczne
Ustawy i zarządzenia
Opieka psychiatryczna
368370
Zdrowie psychiczne -- prawo -- Polska -- legislacja.
legislacja.
Opieka psychiatryczna -- prawo
Zdrowie psychiczne -- prawo. -- 137711
Zdrowie psychiczne -- prawo -- Polska -- legislacja. -- 368369
Polska
Zdrowie psychiczne -- prawo -- interpretacja -- Polska. -- 368370
prawo.

Rodzaj dokumentu:
Książka


http://biblioteka1.gumed.edu.pl/okladki/16-05/xx003670732.jpg

Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.23907)
Syg.SA.23907
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Prawo Medyczne
Tylko na miejscu 11/05/2016 2002000239075 -
Rekord:
ISBN: