KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Konstytucyjny model władzy sądowniczej w Polsce : wybrane problemy /

wybrane problemy /
pod red. Mariusza Jabłońskiego i Sylwii Jarosz-Żukowskiej.
Wrocław :
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,
2013.
274 s. ; 24 cm.
(Acta Universitatis Wratislaviensis ISSN 0239-6661 nr 3468)
(Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 3468)
1
brak wypożyczeń
978-83-229-3355-8
347.97/.99:342](438)
205480 (to nie jest sygnatura)

Organizacja wymiaru sprawiedliwości. Ustrój sądów. Sąd Najwyższy. Sądy apelacyjne. Sądy wojewódzkie i powiatowe. Społeczne komisje rozjemcze.
(Polska).

 Sądy -- Polska -- 1990-.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.23922)
Syg.SA.23922
Tylko na miejscu 03/06/2016 2002000239228 -
Rekord:
ISBN: