KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Przeciwdziałanie bezczynności administracji publicznej : zarys problematyki /

zarys problematyki /
pod redakcją Roberta Suwaja i Macieja Perkowskiego.
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Prawo Administracyjne)
Białystok :
Fundacja Prawo i Partnerstwo,
2010.
195, [1] s. ; 24 cm.
1
brak wypożyczeń
Na s. przytyt.: Zapobieganie bezczynności organów administracyjnych. Pozarządowa koncepcja rekonstrukcji prawnej. Projekt realizowany w ramach Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Dobre rządzenie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Streszcz. ang.
978-83-929421-1-5
215506 (to nie jest sygnatura) Europa.
Niedbalstwo (prawo) -- Europa.
403981
Europa
Niedbalstwo (prawo) -- Polska -- 1990-.
Niedbalstwo (prawo)
Prawo administracyjne -- Europa -- 1990-.
Milczenie (prawo)
Milczenie (prawo) -- Europa. -- 403981
Prawo administracyjne
Prawo administracyjne -- Polska -- 1990-.
Polska
1990-.
Milczenie (prawo) -- Polska -- 1990-.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.24025)
Syg.SA.24025
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Prawo Administracyjne
Tylko na miejscu 23/11/2016 2002000240255 -
Rekord:
ISBN: