KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Prawo budowlane : komentarz /

komentarz /
redaktor Zygmunt Niewiadomski ; autorzy Tomasz Asman, Jędrzej Dessoulavy-Śliwiński, Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa, Zygmunt Niewiadomski, Alicja Plucińska-Filipowicz, Jerzy Siegień.
8. wydanie zaktualizowane i uzupełnione.
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Nieruchomości)
Warszawa :
Wydawnictwo C. H. Beck,
2018.
XIV, 919 stron ; 21 cm.
(Komentarze Becka )
(Komentarze Becka )
1
brak wypożyczeń
Wykaz wybranych ustaw związanych z prawem budowlanym na stronach 905-906. Wykaz aktów wykonawczych do ustawy - Prawo budowlane na stronach 907-910. Indeks.
Dostępne również w postaci elektronicznej.
978-83-812-8895-8
249031 (to nie jest sygnatura) Prawo budowlane -- Polska -- legislacja. -- 369332
interpretacja
369332
legislacja.
Polska.
Prawo budowlane -- interpretacja -- Polska.
Polska
Prawo budowlane

Rodzaj dokumentu:
Książka


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zogi3damjzha2dcmq

Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.24541)
Syg.SA.24541
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Nieruchomości
Tylko na miejscu 01/04/2019 2002000245410 -
Rekord:
ISBN: